1 Bình luận
  • VTV
    Đau thật, mức lương đó còn thấp hơn cả lương thử việc thời hơn 10 năm trước của mình
Website liên kết