1 Bình luận
  • TKM
    Tóm lại là giờ phải có công thức xác định thế nào là Made in Vietnam, bao gồm cả phần cứng và phần mềm (bao gồm phần mềm máy tính cũng như phần công sức thiết kế, kiểm định,...).
Website liên kết