4 Bình luận
  • Viva76
    Phương trình có duy nhất nghiệm mà tìm mãi ko ra?
  • doivuithe
    X thì ai cũng rõ rồi nên tính thời sự chả còn, bỏ qua thôi.
    Lôi x ra lại be bét các thứ ra nữa thì uy tín của thể chế không còn.
Website liên kết