2 Bình luận
 • cuong205a
  8 "dự án" phân phối của Alibaba tại Phú Mỹ

  1. Khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên ở xã Châu Pha là "dự án Alibaba Tân Thành Center City 1",

  2. Khu đất tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài do ông Trần Huy Phúc đứng tên sử dụng trùng khớp với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 2".

  3. Khu đất trồng cây lâu năm do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên, tại ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài trùng với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 3".

  4. Khu đất trồng cây lâu năm ở ấp 3, xã Sông Xoài do bà Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên trùng khớp với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 4".

  5. Khu đất ấp 3, xã Tóc Tiên do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ, cũng là đất trồng cây lâu năm trùng với vị trí "dự án Alibaba Tân Thành Center City 5".

  6. Khu đất trồng cây lâu năm tại ấp 3, ấp 4, xã Tóc Tiên do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên trùng khớp với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 6".

  7. Khu đất gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm tại khu phố 1, phường Hắc Dịch, do ông Trần Minh Pháp đứng tên trùng khớp với "dự án Alibaba Phú Mỹ Central City".

  8. Khu đất ở ấp 3, xã Tóc Tiên trùng với vị trí "dự án Alibaba Tân Thành Home City".

 • codau8tuoi
  Toàn đất nông nghiệp mà nó làm nền & chia lô ra cũng bán được hơn 3k “sản phẩm” thì sale cũng cực bùi tai đấy chứ, bên cạnh việc NĐT hám lợi a dua quá tay.
Website liên kết