2 Bình luận
  • 02274
    Ui, thế VFF đã tìm được người thay thế chưa? Bác ấy nghỉ giữa chừng thế này biết lấy ai làm việc? Sao lại thoái thác nhiệm vụ được giao phó thế này? Chả có trách nhiệm với nền bóng đá nước nhà gì cả. Chưa kể phụ lòng người hâm mộ trong nước nữa. Buồn thay
    • SuperSliver
      @02274 Thực ra, mình thấy bác ấy từ chức như thế này lại là có trách nhiệm, vì biết là không làm được thì từ chức để người khác thay thôi.
Website liên kết