22 Bình luận
  • dungbeou
    Em vừa thử cho nó tóm tắt văn kiện đại hội lần thứ 12. Kết quả là AI của bác cắt sạch, lờ đi, ko nhắc tới những thành tựu của đất nước đạt được trong thời kỳ qua. Nói chung bác chuẩn bị nhập kho đi là vừa.
Website liên kết