1 Bình luận
  • hungpv
    Từ ngày tắt cái chế độ rung đi cái hết hẳn cái chứng số 5 rồi các bác ạ. Cơ mà đi đường thì xác cmnd là ko ai gọi được Trừ khi trang bị các thể loại tai nghe wireless hay đồng hộ smart
Website liên kết