37 Bình luận
  • TanNg
    Mình không đi Karaoke, Vũ trường thì có nên ủng hộ lệnh cấm này không các mẹ?
Website liên kết