5 Bình luận
 • doiepdut
  Sau năm năm được giải oan mà k xử tiếp để bồi thường cho người ta. Đợi đến gần 40 năm sau mới giải quyết. Thuế dân trả lương cho mấy ổng ngồi chơi k rồi
 • okroi
  Gần xuống lỗ rồi thì đưa bao nhiêu chả nhận, không nhận đợi xuống lỗ nó quịt luôn, không phải là mất dạy nữa mà là KHỐN NẠN, QUÂN KHỐN NẠN
 • captain_vn
  Từ tiền thuế của dân chứ ai
 • ZannisQ
  Chúng mình trả lương cho mấy thằng báo cô, xong nó lại nhàn nhã ăn lương hưu à các bác.
Website liên kết