30 Bình luận
  • TanNg
    Doanh thu 340 ngàn tỷ, giá bán tăng 8%, tăng trưởng 15%. Vậy là năm tới dự tăng 30 ngàn tỷ lợi nhuận nữa nếu giữ được chi phí/số điện như cũ. Ngon quá.
Website liên kết