4 Bình luận
  • dvq
    Thì đúng rồi, nó được cấp phép quy hoạch thì chỉ còn các bước thủ tục tiếp theo chứ sao đòi đập nó
  • darkflames
    Thông tin chưa rõ ràng, dưới 500m2 sàn và 7 tầng thì được miễn phép nhưng vẫn phải thẩm định thiết kế ở Sở XD hoặc Bộ, hơn nữa là xây có đúng 1/500 Quy hoạch ko? Còn ông quận liên quan quái gì mà nhảy vào đòi giấy phép của nó? Dây máu ăn phần
Website liên kết