16 Bình luận
  • ntmj27
    Lắm chuyện, người ta vào đó chụp ảnh là phải mất phí, ảnh cũng là ảnh private của người ta, chủ đầm không ý kiến gì thì ảnh hưởng gì đến ai mà moi móc ra chê ? Ai ngứa mắt thì tự đi mua V-Rohto về nhỏ
Website liên kết