6 Bình luận
  • Duy_Truong
    Người lớn Việt cũng bị một số người lớn Việt khác đàn áp tư duy phản biện. Đàn áp không dấu ngoặc kép luôn ấy.
Website liên kết