14 Bình luận
  • signoreV
    @kunboi256 coi film Hàn nói về sự kiện Gwuang Ju cũng vậy. Người dân ở đó họ sẵn sàng bảo vệ phóng viên, thâm chí là hy sinh tính mạng đê bảo vệ phóng viên tác nghiệp. Vì họ biết những người phóng viên đó đang trực tiếp giúp đỡ họ, hỗ trợ hộ đưa thông tin về cuộc đấu trận của họ ra toàn thế giới.
  • TanNg
    @mr_tk Họ làm những việc đó thì họ chấp nhận hy sinh, sợ gì mấy lời hù doạ vớ vẩn.
Website liên kết