1 Bình luận
  • Duy_Truong
    Mới thấy nhân cách các vị trong đoàn quá chán. Có chơi không có nhận, nói xạo như ranh. Đúng miếng ăn miếng nhục!
Website liên kết