3 Bình luận
  • duongca8x1
    Mấy thằng đoàn đội chả được tích sự, tác dụng éo gì , tốn cơm mà nhàn cư dễ sinh tật biến thái
  • cong1
    Ôi đoàn với chả đội, toàn hoạt động đâu đâu
  • badass
    Haiz, mấy vụ này buồn cười cái lại toàn người có chức có quyền gây ra là sao nhỉ?
Website liên kết