1 Bình luận
  • atcm
    bài này PR cho House of Cha chứ chẳng có thông tin gì hữu ích để minh họa cho cái tít.

    Chưa kể cách đặt tên nửa nạc nửa mỡ đọc nghe nói tức cười thật
Website liên kết