3 Bình luận
  • SeineRiver2
    Nhìn qua thống kê thì có vẻ lương không liên quan nhiều quá đến chuyện nó dùng cái gì
  • SamSam
    Em bây giờ luyện món “pine script” để tàn sát binance Bác nào từng luyện món này chưa kkk
Website liên kết