1 Bình luận
  • hao29
    Chả ai quan tâm đâu! Nhân loại nói chung giống như con ếch bị luộc chín từ từ trong nồi thôi. Khi nào nước gập đến ngực, đến cổ mới í ới hò nhau nhảy, ko biết có nhảy thoát được không nữa.
Website liên kết