25 Bình luận
  • taicv
    Ông Park đã làm gì với đội tuyển vậy, đá với tây mà như đá tập thế này là saooo ahuhu
Website liên kết