2 Bình luận
  • hao29
    Giúp người nhiều lúc cũng phải học chứ không phải cứ nghĩ giúp vô tư là được đâu, không khéo lại thành "lấy oán trả ân" lằng nhằng rách chuyện.
    Về sự việc Campuchia, để đánh bại nhanh chóng, dứt khoát chế độ Khmer Đỏ, đã có đề xuất phương án cho quân nhảy dù xuống biên giới Camphuchia - Thái Lan để bao vây, chặn đường chạy sang Thái của quân Khmer Đỏ, tránh kéo dài cuộc chiến, không hiểu vì lý do gì mà kế hoạch này không được thực hiện?
Website liên kết