8 Bình luận
  • TanNg
    @sieuhong Thay con dấu để công việc hoạt động thì đơn giản thôi, nhưng bà Thảo giữ con dấu kia thì có thể sử dụng nó để đại diện cho Trung Nguyên làm việc với các đối tác không biết đã có sự thay đổi người điều hành.
Website liên kết