2 Bình luận
  • hxnb
    Một vấn đề lớn, nhưng em nghĩ là TQ noa Ko dám làm gì cả cứ canh thôi mệt mỏi tự giải tán, còn dân biết sẽ không thay đổi được nhưng vẫn làm
  • serverless
    nó canh, nhưng phe đối thủ trong chính phủ TQ sẽ nói Tập ko đủ năng lực ổn định tình hình đất nước, nên đưa bớt ghế cho bên kia.
Website liên kết