1 Bình luận
  • nokia1100
    Vấn đề nghiêm trọng thế này mà không hiểu sao phía chính chủ với BCA chưa 1 lần thông cáo chính thức nhỉ, ít nhất là trên bản tin thời sự 19h chẳng hạn.
Website liên kết