33 Bình luận
  • manu_mapu
    Mình chưa khi nào ủng hộ ai nhưng nghe câu này thấy chua xót cho chị Thảo. Là đấng trượng phu thì qua rồi cho qua hoặc xử thì xử cho cạn tàu luôn nhưng đừng đem người đã từng đồng cam cộng khổ lên nói ntn.
Website liên kết