2 Bình luận
  • taicv
    Xin phép chửi đổng một phát, chứ thứ sâu mọt trong ngành giáo dục với mình là thứ sâu mọt cặn bã và độc ác nhất. Huhu
    • vnsm
      @taicv Chuẩn đo anh í! Vì con sâu đó nó lại được phép rao giảng đạo đức cho một loạt thế hệ sau
Website liên kết