2 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Cứ nhận điện thoại mà mất chức thì nước tôi còn ai làm nhà nước nữa. Úi giời.
  • duonggia8x
    hồi em còn làm samsung năm 2013, sau đó nghỉ về hanoi làm coder, 3 tháng sau khi nghỉ có 1 ông samsung singapore được cử sang để ngồi cafe nói chuyện phỏng vấn thôi việc với em, nội dung chỉ quay quanh phòng purchase bị nghi ngờ tham nhũng, liên quan cả tới điều động xe đưa đón nhân viên thì phải, ổng bảo cả tập đoàn sock vì người samsung sing, ấn ko hề có tham nhũng, chỉ ở vn là các manager rất dễ nhúng chàm, nó ở nước mày như kiểu bệnh dịch siêu lây nhiễm vậy. nghe mà buồn vl ra
Website liên kết