3 Bình luận
  • VTV
    level cao hơn thì túi chồng lúc nào cũng có tiền nhưng éo được tiêu, vd như trong trường hợp đi shopping như ở trên thì sếp vợ chỉ cần búng tay cái là phải tự biết cầm giày ra quầy mà thanh toán
  • archirito88
    lấy vợ xong kinh nghiệm vượt trội
Website liên kết