23 Bình luận
  • signoreV
    @ntmj27 Đồng ý cái ấy là của em, nhưng còn bộ mặt của các anh nữa mà
  • thinker
    Phạt cái lol
  • ntmj27
    Ông Bộ trưởng rảnh vl. Hiến pháp quy định là cá nhân được làm những gì pháp luật không cấm. Có luật nào cấm em nó đi thì show ra, còn không thì em nó không có nghĩa vụ làm hài lòng mấy ông.
Website liên kết