2 Bình luận
  • pnstore
    FPT hình như có cổ phần của nhà nước hay sao ấy. Trước giờ em thấy triển khai làm cái gì cũng lưng chừng, yếu không yếu mà mạnh không mạnh.
Website liên kết