19 Bình luận
  • TanNg
    Đọc tít thì nghĩ là vì yêu vợ, nhưng đọc cả bài mới thấy đó là tình yêu rộng lớn hơn.
  • bienpham1986
    Tình yêu là loại cảm xúc đặc biệt. Vì tình yêu, con người ta có thể bắt đầu làm những chuyện phi thường. Nhưng để duy trì việc phi thường ấy qua thời gian dài thì cần nhiều hơn một tình yêu.

    Cực kỳ khâm phục cụ.
Website liên kết