2 Bình luận
  • TanNg
    Cái này biện luận là để check thái độ ủng hộ khủng bố hay không. Nhưng về sau dữ liệu thu thập được hoàn toàn có thể được sử dụng cho việc xếp hạng công dân kiểu TQ, ông nào chống Mỹ quá thì con không được học bổng (ví dụ thể thôi )
  • TanNg
    Cái này biện luận là để check thái độ ủng hộ khủng bố hay không. Nhưng về sau dữ liệu thu thập được hoàn toàn có thể được sử dụng cho việc xếp hạng công dân kiểu TQ, ông nào chống Mỹ quá thì con không được học bổng (ví dụ thể thôi )
Website liên kết