1 Bình luận
  • fast_furious
    Thôi, các bác cứ lặng lẽ mà làm. Lên báo là mấy ông Gs/TS, nhà báo lại nhảy vào bình luận chuyên môn kinh lắm
Website liên kết