18 Bình luận
  • triumf
    Tin tức Triều Tiên nghe qua các Đài Hàn Quốc không tin được!
    Nhiều lần thấy nói là quan chức Triều tiên bị tử hình nhưng vài tháng sau lại xuất hiện lại!
Website liên kết