11 Bình luận
  • Duy_Truong
    Trường gì không tuyển sinh công bằng gì hết, giám khảo thích nhét người nhà vô là nhét, éo quan tâm gì đến năng lực của thí sinh cả. ????
Website liên kết