11 Bình luận
  • Duy_Truong
    Trường gì không tuyển sinh công bằng gì hết, giám khảo thích nhét người nhà vô là nhét, éo quan tâm gì đến năng lực của thí sinh cả. 🤣
Website liên kết