2 Bình luận
  • trongnghia111
    Hi hi, phòng Giáo Dục thật là vô giáo dục quá đi à, hihi
  • QuickSilver
    Hủy hoại cả tâm hồn trẻ thơ. Ít ra in cái bằng khen cho học sinh thấy vinh dự khoe với gia đình.Đơn vị phụ thuộc thì kêu ngân sách lúc nào cũng kêu có hạn. Đơn vị kinh doanh thì kêu lỗ.
Website liên kết