6 Bình luận
 • ntvim88
  Giờ được Thủ tướng mở lời, nên đang có trend bài phân tích về hiệu quả kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước rất hay
 • 02274
  Nhớ hồi còn bé, có phim về nhà máy giấy Bãi Bằng, không nhớ nội dung phim lắm, chỉ nhớ cuối phim, Khánh Huyền hát với anh Tây bài hát có đoạn "điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi..."
 • libiyuong
  Bố tớ hiện nay vẫn đang làm bãi bằng. Nhớ thời năm 90 nhà mình đại gia vãi chả chưởng.
 • cuongnguyen208
  Ông phó tổng Bãi Bằng lâu lắm rồi đã đi landcuiser về quê
 • Haicop
  Ngày ấy 198x, tờ giấy cũ (đã viết hết 2 mặt), tách ra làm 2 tờ mỏng hơn để làm giấy nháp. Bố nó nghèo.
Website liên kết