26 Bình luận
  • signoreV
    Không biết ông đã phản đối mấy vụ FB, Google chưa nhỉ . Xộ xộ lờ...
Website liên kết