29 Bình luận
  • kanishi
    cũng như tao ăn chè trước khi ship cho khách
    cơ mà ở 4seasons thì tao không làm thế
    nên thi thoảng khách chửi sml vì chè kém ngon
    chắc phải học seungri
Website liên kết