8 Bình luận
  • Nova
    2 đảng đồng lòng thế thì khả năng thông qua rất cao.
  • BlackParma
    Trc có cái cty TBN định khoan thăm dò mà bọn Khựa ko cho.
    Chả sùng bái gì bọn Mỹ nhưng bét ra mong nó ép TQ để bọn này đỡ khó dễ mình.
    Chỉ muốn yên ổn làm ăn mà ko xong.
Website liên kết