1 Bình luận
  • kekin
    Đại diện công ty này cũng cho biết đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi và bày tỏ thiện chí hợp tác với POPs nhưng kết quả đàm phán bất thành.


    bất thành mà ông vẫn lấy nội dung của người ta về dùng?
Website liên kết