1 Bình luận
  • taicv
    Sau Alita chắc bác chưa gom đủ tiền làm Avatar 2 nên ra thêm Terminator 6
Website liên kết