3 Bình luận
  • 02274

    Phim Vợ ba được xác định có sử dụng diễn viên 13 tuổi (chưa đủ vị thành niên) để đóng cảnh nhạy cảm và có những câu thoại không phù hợp. Điều này là không được phép, trong khi đoàn làm phim hoàn toàn có thể sử dụng diễn viên đóng thế hoặc diễn viên trên 18 tuổi cho vai diễn này.
  • kenshin_kul
    = ) ngoài đời xâm hại bao nhiêu thì ngồi im 1 chỗ
    Phim phản ánh thì lên tiếng mạnh mẽ quá vậy
Website liên kết