17 Bình luận
  • Fantasy810
    các bài nói xấu Filip Nguyễn đều do team của thằng Hiếu Orion đứng sau chứ ai, còn nó làm thế để làm gì thì mọi người tự biết rồi :v
Website liên kết