20 Bình luận
  • bazoka
    @thangnc Ah nước mình nó thế, lại nhớ câu nói cũ "Lol là của em nhưng nó là bộ mặt của các anh"
Website liên kết