1 Bình luận
  • trungdvhl
    sang năm mà ông ấy quyết mua Quang Hải về thì Việt Nam lần đầu có cầu thủ dự C1 nhỉ
Website liên kết