25 Bình luận
  • cristiano2
    Thế mới thấy sai lầm của anh khi chọn nhầm băng đảng, chọn đúng thì đâu có bị bắt
  • fast_furious
    Toàn thành phần adua gõ phím. Ở đây là trinh sát hình sự mà cũng mở mồm nói ra thế đc. Đm lúc có vc cần thì đi báo ai, hay cũng gọi ngta là cướp rồi nhờ ngta.
Website liên kết