1 Bình luận
  • sinhzun
    Họ "đói" vì quá khắt khe mà, trong bài cũng nói rõ như thế. Như chỗ mình sống ở 1 vùng nông thôn, nhà nào cũng có vườn có ruộng cả nhưng họ vẫn mang những thứ mình trồng được đi kiểm dịch cẩn thận rồi mới ăn chứ không phải mặc định của nhà trồng được là sạch như mình đâu.
Website liên kết