2 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Trc giờ mình toàn kỳ thị với tụi làm đầy tớ nhân dân. Giờ mới biết hoá ra chúng nó kỳ thị mình. Bảo sao???
  • Scouter
    Sao ko kì thị được, bọn nó có tiền nhưng không được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác Lê chân lý thì sau này đời cũng chả ra gì đâu!
Website liên kết