2 Bình luận
  • TuyPhong
    Chắc có ảnh hưởng từ kiến nghị của anh @TanNg !?
  • banhcuonbahanh
    Grab còn hơn cả 1 công ty vận tải, hơn cả 1 công ty phần mềm. Grab là nhà cung cấp dịch vụ hoạt động trên nền tảng internet mà ở đó hễ phát sinh ra giao dịch là có xèng!
Website liên kết